ข้อมูล
  รู้ก่อนไปจีน
  ข้อมูลทั่วไป
  ยุทธศาสตร์
  กฎหมายทั่วไป
  กฎหมายการค้า
  กฎหมายการลงทุน
  กฎหมายเฉพาะ
  ข้อตกลงไทย-จีน
  การจัดตั้งบริษัท
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  การขอฉลากสินค้า
  การตรวจสินค้านำเข้า
  ภาษีธุรกิจต่างชาติ
  บริษัทนำเข้า-ส่งออก
  ระบบการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ
  เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  ระบบระงับข้อพิพาทและฟ้องคดี
  อาเซียน - จีน
  กฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติ
  กฎระเบียบบริหาร
  คำพิพากษาศาลประชาชนสูงสุด
  กฎระเบียบท้องถิ่น
USER ID :
PASSWORD :
     
     
 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลจีนใน Chinese Law Clinic

 
Untitled Document
.....ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ความรู้เพื่อการค้าและการลงทุนกับจีน....
ถาม - ตอบปัญหากฎหมายการค้าการลงทุนในจีน โดย นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์
 
คำพิพากษาศาลประชาชนสูงสุด >> คำตีความของศาลประชาชนสูงสุดเรื่องการพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับการละเ...
     
 
     ประกาศของศาลประชาชนสูงสุดและสำนักงานอัยการสูงสุด
 เรื่อง การตีความปัญหาการพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโสตทัศนวัสดุ
 
คำตีความของศาลประชาชนสูงสุดและสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องปัญหาการพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโสตทัศนวัสดุ
(โดยผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินแห่งศาลประชาชน สูงสุดครั้งที่๑๓๖๕เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ และ ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการสมัยที่ ๑o ครั้งที่ ๓๙             เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘)
 
คำตีความเลขที่ [2005]12
 
ประกาศของศาลประชาชนสูงสุดและสำนักงานอัยการสูงสุด
 
 
  《คำชี้แจงของศาลประชาชนสูงสุดและสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องปัญหาการพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโสตทัศนวัสดุ》ได้ผ่านการพิจารณาของที่ประ ชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินแห่งศาลประชาชน สูงสุด ครั้งที่๑๓๖๕เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ และ ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการสมัยที่ ๑o ครั้งที่ ๓๙ เมื่อวันที่๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ บัดนี้ขอประกาศให้คำชี้แจงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
 
 
แจ้งความถึง : ศาลประชาชนชั้นสูงและสำนักงานอัยการประจำมณฑล เขตปกครองตนเอง นคร ศาลทหาร อัยการทหารประจำกองทัพปลดแอก  ศาลประชาชนชั้นสูงและสำนักงานอัยการประจำกองกำลังผลิต ณ เขตปกครองตนเองซินเกียงอุยอูเอ่อ
 
             หลังจากที่ได้มีการประกาศ《คำตีความของศาลประชาชนสูงสุดและสำนักงาน อัยการสูงสุดเรื่องปัญหาบางประการของการใช้กฎหมายในคดีอาญาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา》ปรากฏว่าศาลชั้นสูงและสำนักงาน อัยการประจำมณฑลจำนวนหนึ่งได้ขอให้ทำคำชี้แจงเรื่องเรื่องปัญหาการพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโสตทัศนวัสดุ หลังจากได้ทำการศึกษาแล้วจึงมีคำชี้แจงดังนี้
             หากมีพฤติกรรมทำซ้ำและเผยแพร่ซึ่งโสตทัศนวัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต โดยมุ่งแสวงหากำไรทั้งนี้มาตรฐานของจำนวนของที่ทำซ้ำให้ยึดตามที่มาตราห้าวรรคต้นอนุมาตราสองและวรรคสองอนุมาตราสองของ《คำอธิบายของศาลประชาชนสูงสุด และสำนักงานอัยการสูงสุดเรื่องปัญหาบางประการของการใช้กฎหมายในรายละเอียดในคดีอาญาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา》กำหนดมีพฤติกรรมการทำการเผยแพร่โสตทัศนวัสดุทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต จากผู้ผลิตโสตทัศนวัสดุให้ถือว่าเป็นการกระทำ “เผยแพร่และทำซ้ำ” ตามที่มาตราสองร้อยสิบเจ็ดอนุมาตราสามแห่งกฎหมายอาญากำหนดไว้
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
 
 
 
  [ หน้าที่ 1 ]  
   
   
 

Copy Right © 2009 www.chineselawclinic.moc.go.th All Rights Reserved
เจ้าของลิขสิทธ์:สำนักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด ,บริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด